o mně

MILAN ŠŤASTNÝ - jsem divadelník, muzikant, básník, prozaik, učitel dramatické výchovy

Narozen 22. 9. 1973 v Šumperku. 

Nyní žiji v Dobroslavicích na Opavsku.

V současné době jsem na volné noze a objíždí MŠ s pohádkami a ZŠ s výukovými programy propojujícími literaturu, divadlo a hudbu, koncertuje, vyřezává, učí a pracuje s dětmi 

LITERÁRNÍ ČINNOST

Vydal jsem čtyři sbírky poezie a knihu krátkých próz. Jsem zastoupen v různých antologiích poezie i prózy, mé texty se objevily v předních českých literárních periodikách a zazněly rovněž v Českém rozhlase. 

Předsedám v porotách literárních divadelních a recitačních soutěží, pořádám literární workshopy, účastním se literárních čtení, které také organizuje. 

V minulosti jsem psával literární kritiky do literárního obtýdeníku Tvar, spolupracoval jsem s Lidovými novinami, přílohou Pátek.

DIVADELNÍ ČINNOST

Jako herec jsem hrál v několika amatérských divadelních souborech (Studénka, Příbor, Kopřivnice). 

V Dobroslavicích v roce 2010 jsem založil amatérský divadelní soubor Dodivadlo a 10 let jej úspěšně vedl.

Spolupracoval jsem s amatérskými soubory ŠAMU Štítina, Divadlo Grunt z Háje ve Slezsku-Smolkov, Divadlo Devítka, divadelní klub D.N.A. z Frýdku-Místku.

Píšu scénáře k pohádkám, aktovky, skeče monology a dialogy. 

V Dobroslavicích jsem organizoval od roku 2013 7 ročníků divadelně hudební akce pod širým nebem s názvem Divadlo v parku.

V obci jsem založil a 7 let vedl dramatický kroužek pro děti. 

Stál jsem u zrodu severomoravské sekce Svazu českých divadelních ochotníků. 

Absolvoval jsem pětiletý kurz divadelní režie při Lidové konzervatoři Ostrava pod vedením Václava Klemense.

V současné době tvořím především loutková představení pro děti pod hlavičkou Divadlo Milana Šťastného.

HUDEBNÍ ČINNOST

Vystupuji jako písničkář s kytarou či jako člen v různých příležitostných hudebních uskupení. 

Skládám autorské texty i hudbu. 

V roce 2021 jsem vydal CD Za městem.

Od roku 2017 jsem členem Textové dílny Slávka Janouška.

V současné době připravuji album písniček z dětských představení pod názvem Proti lenosti.

UČITELSKÁ ČINNOST

Jako pedagog z praxe jsem vedl pět let projekt dramatické výchovy na ZŠ Montessori Hlučín 

Učím dramatickou výchovu na Vyšší odborné škole Ahol, obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Při loutkovém divadle Opava ved dětský loutkářský kroužek.

V Dobroslavicích a v Hlučíně jsem vedl kroužek mladých kytaristů a ukulelistů. 

Kroužek ukulele jsem vedl také při ZŠ Montessori Hlučín.

Ve středisku volného času Ostrčilova v Ostravě jsem vedl tři kroužky výuky hry na kytaru bez not pro začátečníky.

DALŠÍ ČINNOST

V obci jsem spoluzaložil spolek Dobro-vize, který se snaží zlepšovat život v obci a propojovat místní komunity a občany.

Sedm let spoluvedl kroužek mladých turistů.